MILHOUSE BAR

POLITICAS RESERVAS

Ingreso antes de las 10:00pm

Todos sin excepción deben portar cédula

Consumo minímo de 4 a 5 personas Botella

De 5 a 7 Litro

De 7 a 12 Garrafa

Garrafas de Ron o de Guaro 208.000
Garrafa de Ron viejo de Caldas 220.000
Litros de ron o de guaro 108.000
Litro de ron viejo de caldas 120.000
Botellas de ron o de guaro 95.000
Medias de ron o de guaro 55.000
Media de ron viejo de caldas 60.000